فایل و کمد نقشه

فایل و کمد نقشه

فایل و کمد نقشه

فایل کشویی بایگانی یا فایل فلزی سه کشو / چهار کشو محصولی پر متقاضی می باشد .

کاربرد های فایل کشویی بایگانی 

  1. شرکت های عمرانی ، معماری ، مدیریت و برنامه ریزی
  2. سازمان های دولتی و غیر دولتی
  3. مدارس و دانشگاه ها
  4. مغازه ها و فروشگاه ها

بطور کلی هرجا که به دسته بندی و طبقه بندی فوری مدارک نیاز داشتیم باید از قفسه کشویی بایگانی استفاده کنیم.

 

 

 

نظر خود را بنویسید